Kristdemokrat Penilla Gunther

Penilla är kristdemokrat och har arbetat både som ombudsman för Kristdemokraterna i Värmland och som ombudsman både i kvinnoförbundet och ungdomsförbundet. Senare har hon också varit landstingspolitisk sekreterare. Denna målmedvetna och, som hon själv beskriver sig, envisa kvinna, brinner för sitt partis politiska värderingar och kämpar för ett bättre land och en bättre värld.

Penillas motgångar

Privat har Penilla haft flera motgångar i form av olika sjukdomar och har flera gånger varit väldigt när att dö. Hon har bl.a. haft såväl hjärnhinneinflammation (då hon hamnade i koma i två veckor) och bröstcancer som hjärtsvikt och fick år 2007 ett nytt hjärta genom organdonation. Penilla är mamma till två barn födda 1986 och 1990. Penilla själv menar att det är hennes målmedvetenhet och envishet som hjälpt henne att gång på gång ta sig igenom till synes omöjliga motgångar.

Bild av FrankieF

Utbildning & arbete

Penilla Gunther är i grunden utbildad dekoratör och började sitt arbetsliv som dekoratör och säljare i detaljhandeln. Senare vidareutbildade hon sig inom management inom vilket hon fick frilansuppdrag på bl.a. Saab. Därifrån gick karriären spikrakt uppåt med jobb som Internationell projektsamordnare för MPI följt av verksamhetschef för Coompanion. Penilla har också studerat bl.a. statsvetenskap på högskolan.

Kristdemokraten Penilla

Sedan år 2014 är Penilla Gunther Kristdemokraternas representant i Näringsutskottet. Detta sade Penilla efter att hon fått uppdraget:

"Det känns mycket roligt att få fortsätta i Näringsutskottet och ha ansvar för kristdemokratisk näringspolitik, säger Penilla Gunther, som under förra mandatperioden var arbetande ersättare i Näringsutskottet med ansvar för bland annat frågor som rör besöksnäringen, idéburna företag, kapitalförsörjning och Life Science."

Penilla har även aspirerat på posten som partiledare för Kristdemokraterna, men drog efter en tid tillbaka sin kandidatur.