Tack för all support!

Halvfigur sommaren 2014

 

 

 

 


 

 

Jag ställde upp som kandidat i partiledarvalet för att visa på behovet av en partiledare som finns i riksdagen och som är väl förankrad i den kristdemokratiska politiken på olika nivåer.

-     Efter samtal med valberedningen har jag kommit fram till att jag drar tillbaka min kandidatur till partiledarposten men finns till förfogande till partistyrelsen eller presidiet för Kristdemokraterna.

-        Jag är glad och tacksam över att jag under de veckor som gått som partiledarkandidat, kunnat tala om – och fått väldigt starkt stöd och support för – vikten av att bredda partiets sociala profil genom större fokus på arbete och företagande, och det för mig självklara i att sträva för och uppnå en jämlik vård för Sveriges invånare. Det är något jag gjort, och kommer fortsätta göra i mitt uppdrag som riksdagsledamot.

Tack till alla som bidragit till att jag får #fyraårtill i Riksdagen!

Är glad och tacksam för att få arbeta för kristdemokratiska värderingar ännu en period i Riksdagen. Det blir en liten grupp kristdemokrater – men vi är vana att jobba och jag lovar att förvalta de röster & kryss jag fått, på bästa sätt!

Som ansvarig för Kristdemokraternas näringspolitik i riksdagsgruppen, och som ledamot i Nordiska Rådets svenska delegation, kommer jag att uppdatera utifrån de uppdragen i första hand.

Jag är även ledamot av Kommunfullmäktige i Trollhättan och följer den lokala politiken och samhällsutvecklingen i området.

 

Följ mig också gärna på

Facebook Twitter Linkedin

Penilla Gunther blir Kristdemokraternas representant i Näringsutskottet

Riksdagsledamoten Penilla Gunther från Trollhättan har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i Näringsutskottet för den kommande mandatperioden

– Det känns mycket roligt att få fortsätta i Näringsutskottet och ha ansvar för kristdemokratisk näringspolitik, säger Penilla Gunther, som under förra mandatperioden var arbetande ersättare i Näringsutskottet med ansvar för bland annat frågor som rör besöksnäringen, idéburna företag, kapitalförsörjning och Life Science.

– Sverige behöver fler företag som kan anställa fler, säger Penilla Gunther. Där kommer jag särskilt bevaka regeringens politik för vårdföretag och friskolor, så att deras möjlighet att bedriva verksamhet inte beskärs.

 

- Alliansens partiledare presenterar skolförslag för Kronogården i Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 204-08-26: Alliansens partiledare presenterar skolförslag för Kronogården i Trollhättan

I eftermiddag presenterar Allianspartierna ett flertal satsningar inom skolans område, från det kommande gemensamma valmanifestet. Det är fem huvudpunkter:

-          Högre lön för särskilt skickliga lärare

-          Mindre klasser och fler lärare

-          Tioårig grundskola

-          Mer tid för eleverna

Ett av dessa förslag rör särskilt de 15 utanförskapsområden i landet (URBAN-15), där stadsdelen Kronogården i Trollhättan finns med.

Det handlar om att höja skolresultaten i dessa områden, och då måste de skickligaste lärarna finnas på de skolor som har störst utmaningar. Alliansen presenterar därför en satsning på karriärtjänster med dubblerad ersättning i kombination med ett fördubblat antal förstelärare.

-          Alliansen vill fördubbla löneökningen i utanförskapsområden till 10 000 kr/månad. Det betyder att lönen skulle kunna bli runt 40 000 kr/månad.

-          Alliansen vill öronmärka ytterligare karriärtjänster för utanförskapsområdena vilket möjliggör en dubblering av antalet förstelärare.

-          Det är självklart ett rejält lyft för Kronogården, säger Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot från Trollhättan och ledamot av kommunfullmäktige. Att kunna rekrytera de bästa lärarna för att elever med stora utmaningar ska få bättre betyg och därmed en bättre möjlighet att få jobb i framtiden, måste vara en satsning som lönar sig i längden.