Kategoriarkiv: Okategoriserad

Ibland blir det fel i kontakten med media. Idag blev det så.

Eftersom jag anser att en viktig ledaregenskap är att kunna erkänna när saker och ting inte blir bra, vill jag därför beklaga rubriksättning och bristen på sammanhang, i den DN-artikel som gett upphov till upprörda känslor under dagen.

 

Jag har hela tiden hävdat att Kristdemokraterna behöver en ledare som är riksdagsledamot. Den principen vidhåller jag oavsett vilken person det handlar om. Det var också den funktionen jag diskuterade om i artikeln, men som kom fram först i slutet av den. Jag tror också att det är bra med en bred erfarenhet från olika politiska sammanhang.

 

Jag fick mitt första ordförandeuppdrag när jag var 15 år. Sedan har det rullat på med över hundratalet uppdrag på kommunal, regional, nationell och nu nordisk nivå för den kristdemokratiska rörelsen. Parallellt med politiken har jag fram till min riksdagsplats alltid haft ”vanliga jobb”. Därför kan jag säga med de erfarenheter från livet och politiken som jag har, att det förhoppningsvis gör oss alla som personer till ännu bättre politiker efterhand.

 

Politik handlar om att påverka livet för många såväl som för enskilda människor med sina särskilda behov. Det är ett stort ansvar och jag är övertygad om att vi alla behövs för att föra ut den kristdemokratiska politiken till fler.

Penilla Gunther blir Kristdemokraternas representant i Näringsutskottet

Riksdagsledamoten Penilla Gunther från Trollhättan har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i Näringsutskottet för den kommande mandatperioden

– Det känns mycket roligt att få fortsätta i Näringsutskottet och ha ansvar för kristdemokratisk näringspolitik, säger Penilla Gunther, som under förra mandatperioden var arbetande ersättare i Näringsutskottet med ansvar för bland annat frågor som rör besöksnäringen, idéburna företag, kapitalförsörjning och Life Science.

– Sverige behöver fler företag som kan anställa fler, säger Penilla Gunther. Där kommer jag särskilt bevaka regeringens politik för vårdföretag och friskolor, så att deras möjlighet att bedriva verksamhet inte beskärs.

 

- Alliansens partiledare presenterar skolförslag för Kronogården i Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 204-08-26: Alliansens partiledare presenterar skolförslag för Kronogården i Trollhättan

I eftermiddag presenterar Allianspartierna ett flertal satsningar inom skolans område, från det kommande gemensamma valmanifestet. Det är fem huvudpunkter:

-          Högre lön för särskilt skickliga lärare

-          Mindre klasser och fler lärare

-          Tioårig grundskola

-          Mer tid för eleverna

Ett av dessa förslag rör särskilt de 15 utanförskapsområden i landet (URBAN-15), där stadsdelen Kronogården i Trollhättan finns med.

Det handlar om att höja skolresultaten i dessa områden, och då måste de skickligaste lärarna finnas på de skolor som har störst utmaningar. Alliansen presenterar därför en satsning på karriärtjänster med dubblerad ersättning i kombination med ett fördubblat antal förstelärare.

-          Alliansen vill fördubbla löneökningen i utanförskapsområden till 10 000 kr/månad. Det betyder att lönen skulle kunna bli runt 40 000 kr/månad.

-          Alliansen vill öronmärka ytterligare karriärtjänster för utanförskapsområdena vilket möjliggör en dubblering av antalet förstelärare.

-          Det är självklart ett rejält lyft för Kronogården, säger Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot från Trollhättan och ledamot av kommunfullmäktige. Att kunna rekrytera de bästa lärarna för att elever med stora utmaningar ska få bättre betyg och därmed en bättre möjlighet att få jobb i framtiden, måste vara en satsning som lönar sig i längden.