Arbetsmarknad & näringsliv

 

Kombinationen mellan socialt ansvar och marknadsekonomi måste tydliggöras!

Den viktigaste fördelningspolitiska uppgiften är att skapa ett samhälle med möjligheter för alla att kunna få arbeta och bidra till sin egen försörjning.

Arbetslöshet och utanförskap är det största sociala problemet, och stänger ute människor från möjligheten till att i gemenskap med andra bygga vårt gemensamma samhälle. Många företag vill göra en social insats genom att bland annat använda en del av vinsten till välgörande ändamål. Helt rätt förstås med CSR (Corporate Social Responsibility) – men den största sociala insats man kan göra, är att anställa människor med någon form av arbetshinder.

I flera s k arbetsintegrerande sociala företag, ASF, har man sett möjligheten att dessa människor får jobb, till exempel genom att de hyrs ut som på vilket bemanningsföretag som helst. Skillnaden är att man som företagare slipper arbetsgivaransvaret, men kan hyra in en person till 100% av hans/hennes förmåga. Det finns ca 350 ASF i Sverige idag med ungefär 8 000 medarbetare, och fler behövs. Problemet är att kommuner och myndigheter behandlar dessa företag olika genom de olika ersättningar som personerna erhåller – och det borde åtgärdas å det snaraste.

Eftersom jag själv har varit anställd i en företagsrådgivarorganisation där det sociala och demokratiska företagandet står i centrum, är jag mån om att mitt eget parti går före i näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor med ett tydligt medmänskligt och etiskt perspektiv.

Företagen som behöver anställa, men inte har råd med det, och de arbetssökande måste kunna mötas. Ska vi ha råd med en god vård, bra skola och allmänna kommunikationer, måste företagen få möjlighet att anställa fler till lägre kostnad. Likaså måste fler få möjligheter att hitta arbeten som inte alltid kräver en högre utbildning.

2011 skrev jag och min kollega Lars-Axel Nordell den här rapporten i arbetsmarknadsfrågor:

https://kristdemokraterna.se/Global/Rapporter_Och_Dokument/En%20jobbpolitik%20d%c3%a4r%20alla%20beh%c3%b6vs%202011.pdf

  • Fler praktikplatser måste skapas i alla typer av verksamheter, så fler människor kan få prova på olika sorters arbeten och kanske det kan skapa en lust att gå en utbildning för att bli det yrket sedan.
  • Avdragsrätt för hushållsnära tjänster så fler svarta jobb kan bli vita är genomfört, men kan utökas. Att få människor att betala skatt för sin inkomst gynnar dem senare i livet med pensionspoäng, inte minst. Behålla RUT och ROT!!
  • Större sänkning av arbetsgivaravgifterna för mindre företag så fler kan anställas! Det räcker inte med korta projekttider för sänkta avgifter – både företagare och anställda behöver trygga villkor på längre tid. Behålla den sänkta arbetsgivaravgiften för unga!
  • Behålla den sänkta restaurangmomsen!
  • Bättre och snabbare rehabilitering för dem som är sjukskrivna. Snabbare in i rehabiliteringsförsäkringen så de som vill jobba ska kunna göra det – men samtidigt ha ett väl fungerande system för uppföljning av dem som behöver prova på olika slags arbeten. De olika stegen i reahb-garantin kan behöva ses över.
  • De sociala företagen behöver bli fler! Att få gå från bidragsberoende till egen försörjning helt eller delvis, är en vinst både för individen och samhället. Uppföljning krävs av handlingsplanen som Regeringen tillsammans med en rad myndigheter sjösatte 2009.
  • Ändrade kriterier för dem som kan få startbidrag för att starta företag. Idag är det ofta de grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden som kan dra nytta av startegetbidraget. Öppna upp för dem som har en hållbar idé i övrigt så de kan komma igång och kanske anställa andra istället.
  • Hitta nya möjligheter för att få fram riskkapital även för idébruna verksamheter, inte bara aktiebolag.

2013 skrev jag också en rapport om besöksnäring och mötesindsutri och dess utvecklingspotenatial i Sverige:

https://kristdemokraterna.se/Global/Rapporter_Och_Dokument/Bes%c3%b6k%20och%20m%c3%b6ten%20inl%c3%a4gg%202013.pdf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>