Den sociala ekonomin

I mitt nuvarande arbete som verksamhetschef för Coompanion – kooperativ utveckling Fyrbodal, jobbar jag med kontakter i alla tre samhällssektorerna; ideell, privat och offentlig. Eftersom Coompanion har uppdrag att skapa tillväxt – nya företag – även i den sociala ekonomin, är jag glad över att ha varit med i föreningar & församlingar så länge jag kan minnas och vet hur det fungerar med ideellt kontra betalt arbete.

Det finns amerikansk forskning som visar att man dels mår bättre om man ägnar tid åt ideellt arbete i någon form, gärna med social inriktning men det kan också, som exempel, handla om att träna ungdomar i någon sport. Dels att man mår bättre om man har något att tro på. Forskningen har visat att exempelvis svårt cancersjuka har hämtat sig bättre från sin sjukdom om de parallellt med behandlingen haft en tro på något större och därmed också fått en större vilja att bli friska.

Psykologen Jeffrey Wijnberg , boende i Nederländerna, jobbar med provokativ psykologi, och kom 2006 ut med en bok med titeln ”Alla är vi nollor om vi inte gör något för andra”. Hans tes är att vi är till för att vara till nytta för andra, något jag i vanliga fall skulle protestera emot. För duger vi bara om det handlar om att kunna eller prestera så mycket som möjligt, vad händer då med sjuka eller handikappade som inte har den förmågan?

Som tur är, får jag väl säga för den som eventuellt vill läsa boken, skriver Wijnberg att ”värdet för varje människa står i relation till just hans eller hennes färdigheter” med andra ord kan faktiskt varje människa bidra till en bättre värld i det lilla. Om vi tar ett litet barn som exempel – vem blir inte lycklig av att få ett leende av en baby? Det är stort nog efter babyns förmåga, vi förväntar oss faktiskt inte att den kan mer i en viss ålder. Men ändå, det vill jag poängtera, står jag för den åsikten i grunden, att vårt värde som människor finns just i det att vi är människor, att vi är dem vi är.

En annan författare,Bill Hybels, beskriver i boken ”Ditt bästa för din nästa” just betydelsen av att varje person gör val som stämmer med ens värderingar. Allting vi gör, stort som smått, sänder signaler till vår omgivning och att det är makt, det är påverkan. Väljer vi då att hjälpa till i en second hand-affär som säljer prylar till förmån för människor i andra länder, är kontaktpersoner för fd kriminella eller stödpersoner på en kvinnojour – ja, exemplen kan göras hur många som helst – så är han – liksom jag, övertygad om att det sprider ringar på vattnet.

Följande frågor tycker jag är viktiga för den sociala ekonomin:

  • Beskatta inte försäljning som ideellt arbetande gör för att hjälpa andra!
  • Fler föreningar borde få del av det som kallas ”lönebidragsanställningar”, så personer med någon form av begränsningar, får jobb och föreningarna får en kontinuitet på till ex den administrativa sidan.
  • Mer samarbete mellan de tre samhällssektorerna så initiativkraften hos människor oavsett om det är på stan eller på landsbygden, tas tillvara och kostnader fördelas. Ett aktivt föreningsliv bidrar till tillväxt!
  • Se föreningslivet som en potential för fler slags verksamheter inom vård och omsorg för deras målgrupper.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>