Skola & utbildning

Ingen, oavsett ålder, ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Mobbning ska aldrig tillåtas. Fler måste tillförsäkras en grundutbildning redan från början så att kunna läsa, skriva och räkna är en måttstock på att komma vidare i skolan.

Fler behöver komma i lärlingsprogram i gymnasiet eftersom inte alla passar för endast teoretiska ämnen. Högskolan ska bidra till högre utbildning inom bristyrken likaväl som inom de traditionella ämnena så att en bättre flexibilitet uppnås för studenterna när de ska ut på arbetsmarknaden.

  • Antalet elever per klass måste minska generellt, för att varje elev ska få den undervisning som han/hon behöver. Alla har olika sätt sätt att lära sig, och ska varje elevs individuella skolplan vara ett viktigt dokument att jobba efter, måste lärarna ha tid.
  • Nolltolerans mot mobbning – i alla åldrar, i alla skolformer.
  • Högre prioritet på kunskap redan i de lägre klasserna, i matematik och svenska.
  • Möjlighet till sommarskola för de elever som behöver höja sina betyg i kärnämnena, från årskurs 6.
  • Lärlingsprogram i samarbete med det lokala närings- och föreningslivet.
  • Lokalt som nationellt anpassade studieupplägg på högskolor och universitet för större möjligheter till arbete efter avslutade studier. COOP är ett bra exempel på samarbete mellan Högskolan Väst och lokala teknikindustrin.
  • Resursskolor eller liknande måste finnas i alla kommuner för att tillgodose de behov som finns för elever med NPF-diagnoser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>